Giấy ép dẻo khổ 0,7m (loại 0,3mm)

Màng ép dẻo khổ 0,7m (loại 0,3mm)

  • HV000506

Màng ép dẻo khổ 0,7m (loại 0,3mm)

- Độ dày: 0.3mm

- Kích thước:0,7m x 50m

- Dùng để ép khổ CMT, giấy tờ xe, thẻ bảo hiểm,..

- Chỉ dùng cho máy chuyên ép dẻo (Máy dập cạnh, dập mép)