Công ty TNHH công nghệ Hà Việt

- 0%

Bàn cắt giấy Liqiao 310 (A4)

2,100,000 ₫

Hết hàng - Model này ngưng kinh doanh

Quý khách vui lòng tham khảo model tương đương là: 858A4

Mua hàng
- 0%

Bàn cắt giấy Liqiao 430 (A3)

2,300,000 ₫

Hết hàng - Model này ngưng kinh doanh

Quý khách vui lòng tham khảo model tương đương là: 858A3

Mua hàng
- 0%

Máy ép plastic H-pec L42 (khổ A4)

0 ₫

Hết hàng - Model không còn được bán nữa

Mua hàng
- 0%

Máy ép plastic H-pec L34 (khổ A3)

0 ₫

Hết hàng - Model không còn được bán nữa

Mua hàng
- 0%

Máy ép plastic H-pec L32 (khổ A3)

0 ₫

Hết hàng - Model không còn được bán nữa

Mua hàng
- 0%

Máy ép plastic IBICO PouchMaster 9VT (khổ A4)

0 ₫

Hết hàng - Model không còn được bán nữa

Mua hàng
- 0%

Máy ép plastic IBICO PouchMaster 12VT (khổ A3)

0 ₫

Hết hàng - Model không còn được bán nữa

Mua hàng
- 0%

Máy ép plastic GHQ 320 AUTO (khổ A3)

0 ₫

Hết hàng - Model không còn được bán nữa

Mua hàng
- 0%

Máy ép plastic FEG 332-1 (khổ A3)

0 ₫

Hết hàng - Model không còn được bán nữa

Mua hàng
- 0%

Máy ép plastic FEG 330-2 (khổ A3)

0 ₫

Hết hàng - Model không còn được bán nữa

Mua hàng
- 0%

Máy ép plastic FEG 240-1 (khổ A4)

0 ₫

Hết hàng - Model không còn được bán nữa

Mua hàng
- 0%

Máy đóng gáy xoắn sắt kép H-PEC B25 (B2920)

0 ₫

Hết hàng - Model không còn được bán nữa

Mua hàng
- 0%

Máy đóng gáy xoắn sắt kép SILICON W21

0 ₫

Hết hàng - Model không còn được bán nữa

Mua hàng
- 0%

Máy đóng gáy xoắn sắt kép SILICON 31WF

0 ₫

Hết hàng - Model không còn được bán nữa

Mua hàng
- 0%

Máy đóng gáy xoắn sắt kép SUPU Super 34A

11,530,000 ₫

Hết hàng - Model không còn được bán nữa

Mua hàng
- 0%

Máy đóng gáy xoắn sắt kép SILICON BM-Super 23A

12,770,000 ₫

Hết hàng - Model không còn được bán nữa

Mua hàng
- 0%

Máy đóng gáy xoắn sắt kép SUPU Super 23A

12,770,000 ₫

Hết hàng - Model không còn được bán nữa

Mua hàng
- 0%

Máy đóng gáy xoắn sắt kép SILICON BM-CW 1200

2,660,000 ₫

Full VAT

Hết hàng - Model không còn được bán nữa

Mua hàng
- 0%

Máy đóng gáy xoắn sắt kép SUPU CW 1200

2,660,000 ₫

Full VAT

Hết hàng - Model không còn được bán nữa

Mua hàng
- 0%

Máy đóng gáy xoắn nhựa H-PEC B22

0 ₫

Hết hàng - Model không còn được bán nữa

Mua hàng
- 0%

Máy đóng gáy xoắn nhựa H-PEC B15-2

0 ₫

Hết hàng - Model không còn được bán nữa

Mua hàng